Na stránke sa momentálne pracuje….

Firma bola založená v decembri roku 1992 za účelom hospodárenia v súkromných lesoch.

Produkcia a predaj dreva

Rozloha lesných pozemkov : 2234 ha

Priemerná ročná ťažba dreva : 14680 m

Lesná pedagogika

Venujeme sa aj mládeži.

Poľovníctvo

Venujeme sa poľovníckemu manažmentu obhospodarovaných pozemkov

Lesné škôlkarstvo a semenárstvo

Zber plodov a semien lesných drevín firma užíva uznané lesné porasty kategórie II.B pre dreviny smrek, smrekovec, buk, dub, jaseň, v prípade záujmu je možné zber povoliť pre druhé osoby.

Ubytovanie

Pre tých, čo obľubujú romantický pobyt v drsnom lone prírody a život rančera, je
tu náš poľovnícky zrub.