1. Pri posliedke treba dôsledne dodržiavať lokality zápisu v knihe, pri pohybe v blízkosti hranice dvoch lokalít treba radšej zapísať obidve (hlavne v lokalitách,na ktoré sa dá prísť z viacerých smerov, napr. Skratka na Langerku, 246, Tur. Farárová, Hradený diel, atď.)
  2. Poľovnícky hostia sa zapisujú pri zápise cez kolónku „návšteva“, zadaním mena poľovníka
  3. Na úseky LO1, 2, 3 sa môže zapisovať iba poľovná stráž a vybraný personál LHI pri výkone práva poľovníctva a pri kontrolnej alebo pracovnej činnosti na úsekoch.
  4. Lokality Podlúčie a Palúchové lúky sú celoročne vyhradené ako zóna pokoja bez lovu. Výnimkou je lov trofejovej zveri poľovníckymi hosťami.
  5. Hranice jednotlivých lokalít si môžete pozrieť v časti „Mapa revíru“.
  6. Pri odpisovaní z revíru dávať pozor koho odpisujete, radšej po sebe odpísanie skontrolovať.
  7. Pri ulovení zveri sa môžete odpísať až na LS, pričom sa do kolónky váha zapíše skutočná váha zveri (nepísať odhady). Do kolonky “miesto” zadajte presnú lokalitu ulovenia, pokiaľ ich máte uvedených v knihe viacero.
  8. Zdvihák na zver sa aktivuje vypínačom za dverami a v chladiaku musí byť zapnuté zvetlo 🙂
  9. Vzorky nechávajte v chladiaku v zatvárateľných vreckách so zreteľne identifikovateľným označením, tzn. čitateľné č. plomby alebo priložený lístok s údajmi.
  10. Po zavesení dajte pod zver lodňu kvôli odkvapávaniu krvi, každý si po sebe zmyte podlahu a stiahnite stierkou, rovnako treba nechať čisté použité náradie a pred dverami aspoň spláchnuť čerstvú krv !! Divinu neumývame!
  11. Po zavesení, ale aj pri odbere zveri z chladiaka nezabudnite do papierovej evidencie zapísať všetky náležitosti.