1. Pri posliedke treba dôsledne dodržiavať lokality zápisu v knihe, pri pohybe v blízkosti hranice dvoch lokalít treba radšej zapísať obidve (hlavne v lokalitách,na ktoré sa dá prísť z viacerých smerov, napr. Skratka na Langerku, 246, Tur. Farárová, Hradený diel, atď.)
  2. Pri odpisovaní z revíru dávať pozor koho odpisujete, radšej po sebe odpísanie skontrolovať
  3. Poľovnícky hostia sa zapisujú pri zápise cez kolónku „návšteva“, zadaním mena poľovníka
  4. Na úseky LO1, 2, 3 sa môže zapisovať iba poľovná stráž a vybraný personál LHI pri výkone práva poľovníctva a pri kontrolnej alebo pracovnej činnosti na úsekoch.
  5. Lokality Podlúčie a Palúchové lúky sú celoročne vyhradené ako zóna pokoja bez lovu. Výnimkou je lov trofejovej zveri poľovníckymi hosťami.
  6. Hranice jednotlivých lokalít si môžete pozrieť v časti „Mapa revíru“. Na mape sa ešte pracuje, nie je úplná! Otázky k hraniciam lokalít a pripomienky k mape sú vítané.