Nový oznam 9.5.2021:

  • Rampu, ktorá bola pri vstupe do revíru uzamknutá, treba pri odchode z revíru uzamknúť ! Kódy ku zámkom sú v „Oznamoch“.

Nový oznam 1.5.2021:

  • Od 1.5.2021 je povolený odstrel 1-ročnej jelenice….to znamená vlaňajšie „strapaté“ jelenča. Lov treba sústrediť do lokalít, kde zver robí najväčšie škody (rúbaniská, odrastajúce kultúry, blízkosti mladín, atď.). V súvislých lesných častiach revíru (napr. Hradisko) netreba zver zbytočne stresovať a pri love brať ohľad na poľovnícku etiku. Za rovnakých podmienok je povolený aj odstrel 1-ročnej muflónice.

Príchod Odchod
Dátum
čas
Meno Revír Účel
návštevy
Poznámka Dátum
čas
Počet
výstrelov
Výsledok
lovu
Druh
zveri
Čas
výstrelu
Plomba Váha Poznámka
16.05.21 19:08:36 Miroslav Novotný Kúty Postriežka 16.05.21 22:20:20 0 Bez úlovku
16.05.21 18:49:26 Miroslav Duras Panský Salaš Postriežka 16.05.21 23:10:31 0 Bez úlovku
16.05.21 16:28:49 Miroslav Novotný Biele hliny, Patlíková Posliedka 16.05.21 19:07:51 0 Bez úlovku
16.05.21 13:02:06 Marián Kremeň LO1, LO2 Ochranná a protipožiarna služba Trasa č.1 16.05.21 17:52:42 0 Skontrolované Trasa č.1 BN, ukončenie služby 17:05
16.05.21 04:59:11 Marián Panák Klenkové, Skalice Posliedka 16.05.21 07:23:52 1 Chybené Diviača ♂ 05:40 Bez farby. Bez naznaku. Overene.
15.05.21 14:25:25 Marián Panák Široká, Vŕšky, Dolné Slivové, Horné Slivové, Červené vody Čistenie poľovníckych zariadení Čistenie posedov a chodnikov k posedom. 15.05.21 16:38:51 0 Vyčistené
15.05.21 12:51:38 Marián Kremeň LO2, LO3 Ochranná a protipožiarna služba 15.05.21 17:10:53 0 Skontrolované Trasa č.2, BN
15.05.21 04:06:52 Maroš Mudrák Stanova skala, Malý Hradený diel, 229 Posliedka 15.05.21 09:22:01 0 Bez úlovku
15.05.21 04:05:01 Peter Arbet Vlčie jamy pravý bok, Veľký Hradený diel Sprevádzanie poľ. hosťa 15.05.21 09:22:25 0 Bez úlovku
14.05.21 19:11:09 Ľubomír Mrocek Horná Kopanica, Strážny Rígel Posliedka 14.05.21 22:48:56 2 Ulovené Jelenica 1-ročná 21:00 Postrel na mäkko, dohľadané so psom
13.05.21 18:00:36 Viliam Kotlárik Žebračí dub, Vila Belice Posliedka Príchod 18:30 13.05.21 22:20:40 0 Bez úlovku
13.05.21 17:59:13 Peter Arbet Čierny vrch - Lazy Sprevádzanie poľ. hosťa Príchod 18:30 13.05.21 22:20:56 0 Bez úlovku
13.05.21 04:01:30 Miroslav Novotný Patlíková Posliedka 13.05.21 07:32:59 0 Bez úlovku
12.05.21 19:28:17 Marián Panák Vŕšky Postriežka 12.05.21 21:37:53 0 Bez úlovku
11.05.21 18:32:45 Miroslav Novotný Kúty Posliedka 11.05.21 22:37:23 0 Bez úlovku
09.05.21 19:20:59 Marián Panák Široká Postriežka 09.05.21 21:41:33 0 Bez úlovku
09.05.21 19:20:54 Marián Panák Široká Postriežka 09.05.21 19:22:28 0 Bez úlovku
09.05.21 12:42:13 Marián Panák LO3, LO2 Ochranná a protipožiarna služba Trasa 2 09.05.21 17:39:25 0 Skontrolované Trasa 2 - bez zavad
09.05.21 07:54:26 Miroslav Novotný Kúty Kontrola revíru +1 09.05.21 08:29:15 0 Skontrolované
09.05.21 04:13:48 Peter Arbet Vlčie jamy záver, Vlčie jamy ľavý bok, Nad vlčie jamy - 246 Posliedka 09.05.21 07:39:20 1 Ulovené Jelenica 05:30 Fh309 65259 35 246, 1-ročná
09.05.21 03:48:14 Miroslav Novotný Biele hliny, Patlíková Posliedka +1 09.05.21 07:38:03 0 Bez úlovku
08.05.21 18:15:33 Maroš Mudrák Biele hliny Postriežka 08.05.21 21:50:45 0 Bez úlovku
08.05.21 18:12:23 Ľubomír Kendrala Rígel, Kúty Posliedka 08.05.21 21:51:08 0 Bez úlovku
08.05.21 09:03:16 Marián Panák LO1, LO2 Ochranná a protipožiarna služba Trasa 1 08.05.21 13:37:30 0 Skontrolované Trasa 1 bez zavad
08.05.21 04:04:10 Miroslav Novotný Stanova skala, Vlčie jamy pravý bok, Malý Hradený diel, 229 Posliedka +1 08.05.21 08:03:08 1 Ulovené Jelenica 05:40 Fh30921789 1 ročná jelenica
07.05.21 15:50:44 Michal Palatinus Hranty Dopĺňanie solísk 07.05.21 17:08:15 0 Skontrolované Oprava a doplnenie soliska.
06.05.21 17:57:13 Miroslav Novotný Dedinské lúky Postriežka 06.05.21 20:39:48 2 Ulovené 19:45 Fh30921785 1 ročná jelenica
04.05.21 18:42:46 Miroslav Novotný Dedinské lúky Postriežka 04.05.21 22:00:54 0 Bez úlovku
04.05.21 18:17:31 Miroslav Novotný Kúty Kontrola revíru 04.05.21 18:42:15 0 Skontrolované