Mimoriadne povolenie lovu 1.1.2023, vnútorné usmernenie

  • Na základe povolenia z ministerstva sa do 31.3.2023 povoľuje loviť jelenčatá aj na vnadisku, aj počas celej noci za použitia doteraz zakázaných spôsobov lovu uvedených v paragrafe 65 zákona o poľovníctve. Upozorňujeme, že zostáva aj naďalej najdôležitejšie pravidlo, že pred streľbou musí poľovník zver dokonale rozoznať a posúdiť. U nás sa povolenie nočného lovu nevzťahuje na jelene a všetky kategórie muflónej, ani danielej zveri. Tieto aj naďalej lovíme iba počas dňa resp. danieliu zver nelovíme vôbec! Prípadné “utnutie” v streľbe sa bude riešiť podľa platného cenníka revíru Palúch. O usmernení ste povinný informovať aj sprevadzaných poľovníckych hostí. Lovu Zdar!

.