Upozornenie 2.4.

  • Posed v Červených vodách je v havarijnom stave. Vstup do odvolania na vlastné riziko.

.