Na stránke sa momentálne pracuje….

Firma bola založená v decembri roku 1992 za účelom hospodárenia v súkromných lesoch.

Cieľom spoločnosti LESNÉ HOSPODÁRSTVO INOVEC s. r. o. :

  • trvalá prosperita podniku smerujúca k zhodnocovaniu majetku
  • odborný rast zamestnancov a dobré pracovné podmienky
  • spoločensky, environmentálne a ekonomicky zodpovedné hospodárenie
  • udržateľnosť života na vidieku a rozvoj regiónu

Obhospodarovanie lesa ↗

Rozloha lesných pozemkov : 2234 ha

Priemerná ročná ťažba dreva : 14680 m

Lesná pedagogika ↗

Venujeme sa aj mládeži.

Ubytovanie

Ponúkame viac možností ubytovania.

Poľovníctvo ↗

Venujeme sa poľovníckemu manažmentu obhospodarovaných pozemkov.

Lesné školkárstvo ↗

Pestujeme pre ďalšie generácie.