Kódy ramp:

  • Konrút/Kopanica- 2053
  • Mníchova Lehota – 0247
  • Vlčie jamy – 2019
  • Konrút/Most – 1968

Rampu, ktorá bola pri vstupe do revíru uzamknutá, treba pri odchode z revíru uzamknúť !