Kódy ramp:

  • Konrút/Kopanica- 2053
  • Mníchova Lehota – 0247
  • Vlčie jamy – 3156
  • Konrút/Most – 1968
  • Belice – 8057

Rampu, ktorá bola pri vstupe do revíru uzamknutá, treba pri odchode z revíru uzamknúť !