Vážení členovia PZ,

aktuálny stav lovu raticovej zveri v PR je nasledovný:


Druh zveri
Plán Odstrel Zostáva % plnenia
Jeleň I. VT 8 5 3 63
Jeleň II.VT52340
Jeleň III.VT101100
Jeleň IV. VT13-2300
Jeleň Ʃ1510567
Jelenica40301075
Jelenča30171357
Jelenia zver Ʃ85572867
Muflón I.110
Muflón II.110
Muflón III.
Muflón Ʃ2020
Muflónica220
Muflónča220
Muflonia zver Ʃ606
Srnec I.65183
Srnec II. 45-1125
Srnec III.42250
Srnec Ʃ 1412286
Srna146843
Srnča
Srnčia zver Ʃ 38 23 15 61
Dospelý diviak
Diviačica
Lanštiak samec
Lanštiak samica
Diviača
Diviačia zver Ʃ
Spolu