Plán Lovu

Vážení členovia PZ,

aktuálny stav lovu raticovej zveri v PR je nasledovný:

jeleň I. VT: plán 10 ks – lov 3 ks = zostatok 6 ks

jeleň II. VT: 10 ks – 2 ks = 3 ks

jeleň III. VT: 10 ks – 2 ks = 1 ks

jeleň IV. VT: 10 ks – 0 ks = 2 ks

jelene spolu: 40 ks – 7 ks = 12 ks

jelenica: 20 ks – 8 ks = 16 ks

jelenča: 20 ks – 10 ks = 10 ks

jelenia zver spolu: 100 ks – 25 ks = 38 ks

srnec I. VT: 5 ks – 4 ks = 1 ks

srnec II. VT: 5 ks – 5 ks = 0 ks

srnec III. VT: 5 ks – 2 ks = 3 ks

srnce spolu: 15 ks – 11 ks = 4 ks

srna: 15 ks – 0 ks = 15 ks

srnča: 15 ks – 1 ks = 10 ks

srnčia zver spolu: 45 ks – 12 ks = 29 ks

muflónice: 10 ks – 0 ks = 10 ks

muflónčatá: 10 ks – 0 ks = 10ks

muflonia zver spolu: 20 ks – 0 ks = 20 ks

dospelý diviak: 5 ks – 1 ks = 2 ks

dospelá diviačica: 5 ks – 1 ks = 2 ks

lanštiak: 40 ks – 9 ks = 31 ks

diviača:  40 ks – 21 ks = 19 ks

diviačia zver spolu: 90 ks – 32 ks = 34 ks

raticová zver spolu: 300 ks – 69 ks = 103 ks