Aktuálny stav lovu raticovej zveri v PR je nasledovný:


Druh zveri
Plán Odstrel Zostáva % plnenia
Jeleň I. VT 87188
Jeleň II.VT51420
Jeleň III.VT220
Jeleň IV. VT220100
Jeleň Ʃ1710759
Jelenica40142635
Jelenča282267
Jelenia zver Ʃ85265931
Muflón I.110
Muflón II.110
Muflón III.
Muflón Ʃ220
Muflónica21150
Muflónča110
Muflonia zver Ʃ51420
Srnec I.42250
Srnec II. 330100
Srnec III.440
Srnec Ʃ 115645
Srna111109
Srnča 91811
Srnčia zver Ʃ 3172423
Dospelý diviak42250
Diviačica63350
Lanštiak 2091145
Diviača60204033
Diviačia zver Ʃ90365440
Spolu2117014133
stav k 30. 11. 2022