Obhospodarovanie lesa

Kategória lesaHospodárskeOchrannéOsobit. urč.  RekreačnéLesné porasty ƩOst. lesné pozemkyLesné pozemky Ʃ
Výera v ha1932,39240,5818,322191,4942,232233,72
Zastúpenie drevín v zásobách v % 
Zásoby po drevináchSMJDBOSCIhl. ƩDBBKHBJVJSOst. List.List. Ʃ  Spolu
% zast.7,940,150,24,1512,4410,0170,042,041,453,670,3587,56100
Ťažba v m3Úmyselná Obnovná ƩÚmyselná Vých. ƩÚmyselná Ťažba ƩNáhodná v rub. por.Náhodná v predrub. por.Náh.ťažba ƩŤažba Ʃ
Plán9087455927146801    
Skut. do 31.7. 20216867046533115203121031005122154137357
%  84  16100
ZalesňovanieUmelá obnovaPrirodzené zmladenieSpolu
 prvé zal.opakovanéSpolu
ha13,849,3523,1996,72119,91
%60401981100
PrečistkyPlánSkutočnosť% plnenia
ha200,73154,8377

Skladba produkovaného dreva:

 Buk Dub Javor Jaseň Ostatné
listnáče
Smrek Smrekovec Ostatné
ihličnany
Spolu
 Listnaté 73%5%1%2%2%   83%
 Ihličnaté      11%5%1%17%